Phở Hà Nội – Đơn vị sở hữu: Thành phố Hà Nội

Bún chả Hà Nội – Đơn vị sở hữu: Thành phố Hà Nội

Bún Thang Hà Nội – Đơn vị sở hữu: Thành phố Hà Nội

Bánh Đa Cua Hải Phòng – Đơn vị sở hữu: Thành Phố Hải Phòng


Cơm cháy Ninh Bình – Đơn vị sở hữu: Tỉnh Ninh Bình

Miến Lươn Nghệ An – Đơn vị sở hữu: Tỉnh Nghệ An


Phở Khô Gia Lai – Đơn vị sở hữu: Tỉnh Gia Lai

Bánh Khọt Vũng Tàu – Đơn vị sở hữu: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Gỏi cuốn Sài Gòn – Đơn vị sở hữu: Thành phố Hồ Chí Minh


Cơm Tấm Sài gòn – Đơn vị sở hữu: Thành phố Hồ Chí Minh